Pages

Sunday, September 25, 2011

Firing newspapers = Paląc gazety.

Eight bags of squeezed newspaper were converted into the great raku effects today. Below, my test tiles.
---------------------------------------------
Osiem worków gniecionych gazet zostało zmienionych w doskonałe efekty raku. Poniży, moje płytki testowe.No comments: