Pages

Thursday, September 15, 2011

The tea with Michael = Herbatka z Michałem.

...with my son Michael who came back from his vacation on the Balcans. The coffee "Kawalerka" at the Wilson Circle, Warsaw. The word "kawalerka" has got two meanings in my language. It means a bachelor apartment, and young people in general. On the left from this place is kebab bar, and more far on the left you can get great hot sandwiches. But not so long ago there were only banks here!  
Yesterday I will be glazing pots for Saturday's gas firing with my friend Mati, ha!
-----------------------------------------------------------
...z moim synem Michałem po jego powrocie z wakacji na Bałkanach. Klubokawiarnia "Kawalerka" przy placu Wilsona. Spotyka się tak kawalerka, ale nie tylko. Obok po lewej jest doskonały kebab, a jeszcze dalej na lewo dają ciepłe kanapki. A nie tak dawno jeszcze królowały tutaj banki!
Jutro kończę szkliwić naczynia do sobotniego gazowego wypału z Matim, ha!

No comments: