Pages

Sunday, December 18, 2011

Kubek etymologicznie..

kubek (kubik, kubeczek) : kiedyś mówiło się 'kub, pozostało to słowo u Rusinów i Łużyczan. kubek - z łacińskiego capa - naczynie na wino (włoskie coppa, francuskie coupe, staroniemieckie kopf, chuph, serbskie kupa - kubek, kielonek.


Kupa widoczna na zdjęciu ma dziurę po wypalonym kawałku gipsu. Żeby sie napić trzeba by zatykać palcem...


No comments: